top of page

עוצמת הקרינה ממקורות שונים

מקורות הקרינה האלקטרומגנטית המלאכותית הם רשתות החשמל, מכשירים חשמליים ואלקטרוניים הניזונים ממנה.

כיום אנו תלויים ביותר ויותר מכשירים כאלה לדוגמא: הטלפון הסלולארי, הטלוויזיה, מייבשי שיער שהשימוש בהם התגבר בקצב מהיר בשנים האחרונות.

התוצאה היא שאנו חשופים יותר ויותר לזיהום אלקטרומגנטי.

עצמת הקרינה נקבעת על פי עוצמת המקור והמרחק ממנו. חשיפה לקרינה בעוצמה של יותר מ 25 מילגאוס נחשבת למזיקה.

טבלה זו מציגה עוצמת הקרינה ממקורות שונים

מרחק של מטר

מרחק של 10 ס"מ

מקור

2-5

4-20

מחשב

0.01-5

400-4,000

פלורסנט

0.01-6

60-20,000

מייבש שיער

1.0-25

100-500

מיקרוגל

0.01-6

3-100

טלוויזיה


コメント


bottom of page