top of page

מהי תהודה ?

תהודה היא תנועה תדירה המתארת שינוי או התהוות מחדש של תכונה פיזית או מערכת סביב נקודת מאזן או שיווי משקל. התנועה הזו נמשכת בתנועות חוזרות ומתונות המתפרשות מצד לצד או משתנות במהלך הזמן. המונח "תנועה תדירה" נפוץ במגוון רחב של תחומי מדע והנדסה, כולל פיזיקה, מתמטיקה, אלקטרוניקה ומכאניקה.


תהודה מתרחשת כאשר מערכת מסוגלת לאגור ולהעביר בקלות אנרגיה בין מצבי אחסון שונים, כגון אנרגיה

תהודה

קינטית או אנרגיה פוטנציאלית כפי שמתבטא במטוטלת פשוטה. רטטי חוט גיטרה או זרם חילופין (AC) במעגלי חשמל.


ה"תנועה התדירה" ניתנת לאפיון על ידי מספר מאפיינים חשובים, כולל תדירות, מחזור, צמד ופאזה.


  • תדירות: מתארת את מספר התנועות המלאות או המחזורים שמתרחשים ביחידת זמן. נהוג למדוד אותה בהרץ (Hz), כאשר הרץ אחד מייצג מחזור אחד לשנייה.

  • מחזור: הוא הזמן שנדרש להשלים מחזור תנועה מלא. המחזור הוא ההיפוך של התדירות, כך שאם התדירות היא f, המחזור הוא 1/f.

  • צמד: הוא מייצג את הערך המקסימאלי של הכמות התדירה ממקום המאזן שלה. במקרה של מטוטלת, הצמד הוא הזווית המכסימלית של התנועה.

  • פאזה: מתארת את מיקומה של המערכת התדירה במחזור שלה בנקודה נתונה בזמן. נהוג לבטא את הפאזה במעלות.


לתנועה התדירה יש יישומים במגוון רחב של תחומים במדע והנדסה, כולל עיבוד אותות, אלקטרוניקה, התפשטות גלים, אופטיקה וקוונטים. היא משחקת תפקיד יסודי בהבנת ותיאור של מגוון תופעות טבעיות ומערכות טכנולוגיות.


טכנולוגיית התהודה הסימפטית (SRT) היא טכנולוגיה חדשה המשמשת במוצרי בריאות כדי להגן על בני אדם מפני ההשפעות המזיקות הפוטנציאליות של מתח. מחקרים בסיסיים וקליניים שפורסמו על SRT . מראים ש-SRT מפחית את תגובת הלחץ עבור מגוון גורמי לחץ כגון מתח. האופן שבו SRT עשוי לפעול ברמת הביו-שדה, השדה האלקטרומגנטי האנדוגני של האורגניזם. הוא על ידי אינטראקציה עם תדרי מרכיבי מפתח בשדה הביולוגיה, SRT העשוי לייצב את האורגניזם בצורה הומיאו דינמית, ובכך להגן עליו מפני ההשפעות של גירויים מלחיצים.

Comments


bottom of page